وضعیت شبکه اخبار و اطلاعیه ها

هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

 

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

 

نام سرور HTTP FTP POP3
UK1 Full Uptime Report
Copyright © 2017 Hosting 49. All Rights Reserved. Iconic One Theme | Powered by Wordpress | Like us on Facebook | Follow us on Twitter | Join us on Linkedin