وضعیت شبکه اخبار و اطلاعیه ها

هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

 

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

 

نام سرور HTTP FTP POP3
UK1 Full Uptime Report
Iconic One Theme | Powered by WHMCS